Sự khác biệt giữa VOC, TVOC, TVOC, NMHC, HC và THC

VOC, TVOC, NMHC, HC và THC thực ra là tên của các loại chất gây ô nhiễm không khí hữu cơ. Các trường hợp sử dụng khác nhau, các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường khác nhau, sử dụng các tên gọi khác nhau và thực hiện xử lý khí thải hợp lý đối với các chất khí thải khác nhau có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Định nghĩa về VOC

VOC có nhiều định nghĩa khác nhau, thường đề cập đến các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Phạm vi của VOC tương đối rộng và về cơ bản bao gồm tất cả các chất ô nhiễm hữu cơ dễ bay hơi. TVOC đề cập đến tổng số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

VOC là tên viết tắt của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Đây là một trong những chất gây ô nhiễm không khí phổ biến nhất được tìm thấy trong môi trường phi công nghiệp. Các VOC phổ biến bao gồm styrene, propylene glycol, glycan, phenol, toluene, ethylbenzen, xylene, formaldehyde, v.v..

VOC và TVOC đều là những tên viết tắt để chỉ hợp chất hữu cơ nhưng VOC bao hàm nhiều chất hơn

Định nghĩa về TVOC

TVOC là tên viết tắt của “Tổng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi”. Chủ yếu đề cập đến các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi giữa C6 và C16.

Định nghĩa về Hydrocacbon không chứa metan (NMHC)

NMHC còn được gọi là hydrocacbon không chứa metan. Tổng hydrocarbon không chứa metan dùng để chỉ tên chung của tất cả các hydrocacbon ngoại trừ metan, chủ yếu bao gồm ankan, olefin, thơm hydrocarbon và hydrocarbon oxy hóa. Các thành phần như hydrocarbon thực sự đề cập đến các chất hydrocarbon có C2-C12. Trong điều kiện bình thường, các chất hydrocarbon, ngoại trừ metan, hầu hết tồn tại ở trạng thái lỏng hoặc rắn.

Định nghĩa về HC

HC là tổng số hydrocacbon, bao gồm ankan, anken, chất thơm, v.v. và hiếm khi được sử dụng. Tổng lượng khí hữu cơ hydrocarbon

Định nghĩa về THC

THC thường được sử dụng trong khí thải của phương tiện sử dụng nhiên liệu và máy móc kỹ thuật nhiên liệu. Nó cũng đề cập đến tổng lượng hydrocarbon có trong khí thải ra.

Tổng hydrocacbon không chứa metan chủ yếu đề cập đến phần giải thích về “Giải thích chi tiết về tiêu chuẩn phát thải toàn diện đối với các chất gây ô nhiễm khí quyển”. 2 mg/m3 được sử dụng làm giới hạn nồng độ trung bình hàng giờ của tổng hydrocacbon không chứa metan.

Tiêu chuẩn phát thải đối với tổng hydrocacbon không chứa metan phải tuân thủ giới hạn phát thải của các chất gây ô nhiễm không khí từ các nguồn ô nhiễm mới. Do đó, các chất gây ô nhiễm khí thải từ ngành lọc dầu, trạm trung chuyển xăng dầu và trạm tổng hợp có thể được viết dưới dạng VOC, nhưng tốt hơn nên viết chúng là tổng hydrocarbon không chứa metan (NMHC), đặc biệt là những chất liên quan đến giới hạn tiêu chuẩn như hệ số giám sát , hệ số dự đoán và hệ số đánh giá Nếu bạn muốn viết tổng số hydrocacbon không chứa metan (NMHC), bạn không thể viết VOC.Tiêu chuẩn sản xuất sạch của ngành ô tô bao gồm chỉ số VOC.

THC là tổng lượng hydrocarbon có trong khí thải ra

TVOC và VOC trước tiên chọn thực hiện các tiêu chuẩn phát thải chất gây ô nhiễm trong ngàn . Các tiêu chuẩn phát thải VOC và TVOC đã được quy định rõ ràng và việc tính toán phải được thực hiện theo công thức tính toán.

Trong đánh giá tác động môi trường hiện nay, đối với VOC trong khí thải phát ra từ ống xả và VOC trong không khí xung quanh tại ranh giới nhà máy, “tổng hydrocarbon không chứa metan” và một số chất riêng lẻ cụ thể (như benzen, toluene, xylene, v.v.) làm chỉ báo kiểm soát; để kiểm soát tổng lượng phát thải VOC bao gồm cả khí thải thoáng qua, chất lượng dung môi hữu cơ thải ra môi trường trên một đơn vị sản phẩm được sử dụng làm chỉ báo kiểm soát. Dòng benzen thuộc cả hydrocacbon tổng không chứa metan và dòng TVOC (benzen, toluene, xylene, v.v.) thuộc về tổng hydrocacbon không chứa metan trong quá trình phân tích cường độ nguồn ô nhiễm, giám sát nguồn ô nhiễm và chất lượng không khí xung quanh. giám sát, v.v., đồng thời tập trung và đánh giá tác động môi trường của dòng benzen một cách riêng biệt, cần chú ý đến mối quan hệ qua lại giữa hai loại này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *