Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp xử lý khí thải hấp thụ là gì?

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp xử lý khí thải hấp thụ là gì ?

Phương pháp hấp thụ có thể được chia thành hấp thụ hóa học và hấp thụ vật lý. Vì khí thải hữu cơ chứa một lượng lớn khí “triphenyl” và có hoạt tính hóa học thấp nên thường không thể sử dụng phương pháp hấp thụ hóa học.

Hấp thụ vật lý là sự hòa tan một hoặc một số thành phần trong khí thải thành chất hấp thụ chất lỏng đã chọn. Chất hấp thụ này phải có ái lực cao với thành phần được hấp thụ, độ bay hơi thấp và cũng phải có độ bay hơi nhỏ sau khi chất lỏng hấp thụ bão hòa. được giải hấp bằng cách nung nóng và sau đó làm nguội để tái sử dụng.

Tháp hấp thụ nhựa PP 3000 m3/h

Ưu điểm: Thích hợp cho khí thải có nhiệt độ thấp và nồng độ từ trung bình đến cao. Nó có thể hấp thụ có chọn lọc các khí thải như hydro sunfua. Quá trình này đơn giản và không cần bổ sung hơi nước hoặc các nguồn nhiệt khác.

Nhược điểm: Cần trang bị các thiết bị thu hồi như gia nhiệt, phân tích và ngưng tụ. Khối lượng lắp đặt lớn, đầu tư lớn, đồng thời gây ô nhiễm thứ cấp, hiệu quả thanh lọc không lý tưởng.

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao và yêu cầu của họ về chất lượng môi trường ngày càng cao. Trong tương lai, việc kiểm soát và phân hủy các chất ô nhiễm trong khí quyển chắc chắn sẽ là một trong những hướng nghiên cứu chính của khoa học môi trường trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *